KONSTYTUCJA    ŚWIĘTEJ    ZIEMI

 

   W trosce o byt i przyszłość naszej Świętej Ziemi, odzyskawszy 20 grudnia 2012 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski Słowiański na czele i  wszyscy obywatele Świętej Ziemi, wierzący w Boga Ojca Eli i Boga Matkę Aszera/AS0 wraz z ich świętymi dziećmi niebieskimi: synem Chrystusem Jezusem a naszym Zbawicielem, przebóstwionym Świętym Słońcem i ich córką niebieską Marią Magdaleną przebóstwionym Świętym Księżycem, będących źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna; jak i ludzie nie podzielający tej wiary, a inne uniwersalne wartości wywodzące się z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Świętej Ziemi i celu naszego tutaj, jakim jest zbawienie czyli przebóstwienie i zamieszkanie w Boskim Niebie (powrót do Domu Ojca), ustanawiamy Konstytucję Świętej Ziemi, obowiązującą wszystkich ludzi.

   Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w słowiańskim i chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji plemienia Jebus/Gebus - Ziemi Świętej obecnie znanej jako Jerozolima, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z wielu-tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi narodami/krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka na Ziemi były łamane, pragniemy na zawsze zagwarantować Prawa Naturalne Ziemi i Prawa Obywatelskie, a w działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Świętej Ziemi.

   Zobowiązujemy się, że prawa podstawowe dla narodów/państw będą oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot, a ich celem nadrzędnym będzie przywrócenie RAJU na Ziemi, ustanowienie jednej rodziny ludzkiej, w której nie będzie egoizmu a dbanie o każdego jej członka, potencjalnego boga niebieskiego. Dlatego znosi się jakiekolwiek królowanie innych nad drugimi, a przywódcy narodowi/krajowi będą wybierani spośród starszyzny i będą współrządzić Ziemią bez pobierania jakiejkolwiek zapłaty pieniężnej.

   Wszystkich, którzy pragną RAJU na naszej Świętej Ziemi i będą tę Konstytucję stosowali, wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej boskiej godności człowieka, z poszanowaniem jego wolnej woli, jego praw do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę.

   Osoba sprawująca władzę nie może być wynagradzana pieniężnie. Szczęść Boże niech będzie naszym pozdrowieniem, a Bóg zapłać naszym podziękowaniem.

Niedzielę ustanawiamy dla całej Świętej Ziemi jako dzień wolny od pracy i poświęcony Bogu, a odpoczynkowi człowieka.

Wprowadzamy kalendarz słoneczny i księżycowy, a Rok Zerowy od dnia 20 grudnia 2012 godzina 24.00 czasu Den Grønne Kile, Hvalsø, Dania.

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Szczęść Boże!

Święta Ziemia weszła w Unię ze Świętym Słońcem i ze Świętym Księżycem!

Polacy decyzje o Naszej Ziemi, nie oddawajmy w ręce ludzi, którym celem jest samo-wzbogacenie się, a więc działanie na rzecz korporacji!

W dniu 22 lipca 2019 godz 14, w Danii na wyspie Sjælland/Zelandia, odbędzie się robocze spotkanie Rządu Świętej Ziemi.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną RAJU na Ziemi, mających robocze propozycje i pozytywne wizje RAJU.

 

PS.

My, słowiano - chrześcijanie otrzymaliśmy teraz szanse jako  CYWILIZACJA  ZIEMSKA  przejść testy.